"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
 
Operacja typu "Rozpoczęcie przetwórstwa ziaren zbóż w nowopowstałym zakładzie w Jeleniej Górze"
mająca na celu "Poprawę konkurencyjności poprzez wzrost wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej"
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój"
Programu Rozwoju obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.